Πολύγυρος Χαλκιδική | +30 6944 831115 | sdyhalkidikis@gmail.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γιάννης Λελεγιάννης

Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Ουγκρενίδου

Γραμματέας:  Δημήτρης Τσαγιάς

Ταμίας: Νικόλαος Κέντης 

Έφορος: Κωνσταντίνος Τσιάρας

Έφορος: Χρήστος Ζάπρος

 Έφορος: Κωνσταντία Λαμνίδου

ΔΣ ΣΔΥΧ